Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecia, międzynarodowa konferencja nt. mikrogeneracji i technologii powiązanych, Neapol, Włochy

W dniach 15 - 17 kwietnia 2013 r. w Neapolu, Włochy, odbędzie się Trzecia, międzynarodowa konferencja nt. mikrogeneracji i technologii powiązanych (Third International Conference on Microgeneration and Related Technologies).

Mikrogeneracja to generacja na małą skalę ciepła i...

15 Kwietnia 2013 - 15 Kwietnia 2013
Włochy

W dniach 15 - 17 kwietnia 2013 r. w Neapolu, Włochy, odbędzie się Trzecia, międzynarodowa konferencja nt. mikrogeneracji i technologii powiązanych (Third International Conference on Microgeneration and Related Technologies).

Mikrogeneracja to generacja na małą skalę ciepła i energii elektrycznej przez osoby fizyczne, małe przedsiębiorstwa i społeczności na własne potrzeby, jako alternatywa lub uzupełnienie tradycyjnej, scentralizowanej energii z sieci. Chociaż może być ona motywowana względami praktycznymi, takimi jak zawodna lub odległa sieć energetyczna, obecnie pojęcie to służy głównie do określania świadomych ekologicznie podejść, których celem jest zerowy lub niewielki ślad węglowy.

Konferencja zgromadzi różnych interesariuszy z branży, aby wymieniać się wiedzą na temat takich zagadnień, jak przejście na wysokowydajne, rozproszone systemy energetyczne, propagowanie niskoemisyjnych technologii mikrogeneracyjnych na potrzeby domowe i małych przedsiębiorstw, budowanie integracji i wzajemnie połączonych sieci.Więcej informacji: http://www.microgen3.eu/