European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

"Neurony w stresie 2012", Dublin, Irlandia

W dniach 6 - 7 września 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się konferencja pt. "Neurony w stresie 2012" (Neurons under stress 2012).

Zaburzenia neurologiczne wpływają na układ nerwowy organizmu. Nieprawidłowości strukturalne, biochemiczne i elektryczne w mózgu, rdzeniu k...

6 Września 2012 - 6 Września 2012
Irlandia
W dniach 6 - 7 września 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się konferencja pt. "Neurony w stresie 2012" (Neurons under stress 2012).

Zaburzenia neurologiczne wpływają na układ nerwowy organizmu. Nieprawidłowości strukturalne, biochemiczne i elektryczne w mózgu, rdzeniu kręgowym czy komórkach nerwowych mogą doprowadzić do szeregu objawów. Istnieje wiele rozpoznanych zaburzeń neurologicznych, z których pewne są stosunkowo powszechne, ale wiele z nich występuje rzadko. Można je ocenić w toku badania neurologicznego, jak również są badane i leczone w ramach specjalności neurologicznych i neuropsychologii klinicznej.

Istnieje kilka luk w wiedzy o wielu zagadnieniach dotyczących zaburzeń neurologicznych, ale naukowcy już dysponują wystarczającą wiedzą o ich charakterze i leczeniu, aby być w stanie przygotować skuteczną strategię reagowania na niektóre z najbardziej rozpowszechnionych.

Wydarzenie posłuży za forum do dyskusji i wymiany informacji między naukowcami i badaczami na temat najnowszych trendów i postępów w tej dziedzinie. Przykładowe tematy sesji:
- reakcje na przeżycie i śmierć komórek w neuronach;
- transkrypcyjne reakcje na stres i uszkodzenia neuronów;
- niekomórkowe ścieżki autonomiczne i neurozapalenie;
- bioenergetyka, mitochondria i transport wewnątrzkomórkowy;
- translacyjna kontrola reakcji na stres i przeżycie;
- powstawanie granulek stresu i metabolizm RNA.Więcej informacji: http://conference2012.neuro-centre.ie/

Powiązane artykuły