Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Warsztaty nt. analizy i eksploracji portali społecznościowych", Bruksela, Belgia

Dnia 10 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się "Warsztaty nt. analizy i eksploracji portali społecznościowych" (Workshop on social media analysis and mining).

Internetowe sieci społecznościowe znacznie się rozwinęły w ciągu ostatniej dekady. Korzystanie z tych sieci ...

10 Grudnia 2012 - 10 Grudnia 2012
Belgia

Dnia 10 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się "Warsztaty nt. analizy i eksploracji portali społecznościowych" (Workshop on social media analysis and mining).

Internetowe sieci społecznościowe znacznie się rozwinęły w ciągu ostatniej dekady. Korzystanie z tych sieci i narzędzi społecznościowych innych witryn czy aplikacji łączy się z niemal każdym aspektem naszego życia, definiując i zmieniając charakter naszych interakcji społecznych.

To wzmożone zainteresowanie i przyjęcie się internetowych sieci społecznościowych oraz innych społecznych narzędzi elektronicznych stwarza znakomitą okazję dla wszystkich zainteresowanych do gromadzenia lub analizy danych z rzeczywistego świata. Co więcej, zapewnia teren do wypróbowywania nowych metod analizowania i obsługi danych na skalę wcześniej niespotykaną.

Warsztaty będą miejscem spotkania naukowców akademickich, studentów, praktyków i innych osób zainteresowanych analizą internetowych sieci społecznościowych i koncepcjami eksploracji danych, które spotkają się, aby wymieniać się pomysłami, sieciować oraz dowiedzieć się o nowych metodach radzenia sobie ze złożonymi problemami w tych dziedzinach.Więcej informacji: http://sites.google.com/a/unomaha.edu/smam/home