Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Dziewiąta, międzynarodowa konferencja nt. postępów w mechanice płynów, Split, Chorwacja

W dniach 26 - 28 czerwca 2012 r. w Splicie, Chorwacja, odbędzie się Dziewiąta, międzynarodowa konferencja nt. mechaniki płynów (Ninth International Conference on Advances in Fluid Mechanics).

Mechanika płynów zajmuje się badaniem płynów i oddziałujących na nie sił. Można ją ...

27 Czerwca 2012 - 27 Czerwca 2012
Chorwacja
W dniach 26 - 28 czerwca 2012 r. w Splicie, Chorwacja, odbędzie się Dziewiąta, międzynarodowa konferencja nt. mechaniki płynów (Ninth International Conference on Advances in Fluid Mechanics).

Mechanika płynów zajmuje się badaniem płynów i oddziałujących na nie sił. Można ją podzielić na statykę płynów (naukę o płynach w spoczynku), kinematykę płynów (naukę o płynach w ruchu) oraz dynamikę płynów (naukę o oddziaływaniu sił na ruch płynów). To gałąź mechaniki kontinuum oraz pole aktywnych badań, w obrębie którego istnieje nadal wiele nierozwiązanych lub częściowo rozwiązanych problemów.

Konferencja obejmie szeroki wachlarz tematów z zakresu badań i rozwoju w tej dziedzinie, w tym poznawanie podstawowych wzorów i ich modelowanie komputerowe oraz relacje między wynikami doświadczalnymi a analitycznymi. Wydarzenie posłuży również za forum do zaprezentowania i omówienia zaawansowanych tematów i nowych podejść z naciskiem na nowe zastosowania i najnowsze postępy naukowe.Więcej informacji: http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/afm-2012.html