Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Warsztaty nt. generowania językowych opisów danych", Bruksela, Belgia

W dniach 10 - 13 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się "Warsztaty nt. generowania językowych opisów danych" (Workshop on generating linguistic descriptions of data).

Językowy opis danych (LDD) jest procesem opisywania istotnych aspektów zbiorów danych na potrzeby uż...

10 Grudnia 2012 - 10 Grudnia 2012
Belgia

W dniach 10 - 13 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się "Warsztaty nt. generowania językowych opisów danych" (Workshop on generating linguistic descriptions of data).

Językowy opis danych (LDD) jest procesem opisywania istotnych aspektów zbiorów danych na potrzeby użytkownika-człowieka w formie tekstowej. Udostępnianie danych ma istotne znaczenie ze względu na ich rosnącą ilość, przechowywaną i udostępnianą przedsiębiorstwom, organizacjom i szerokiej publiczności. Osoby fizyczne są bardziej zainteresowane danymi powiązanymi z nimi osobiście, na przykład z ich działalnością zawodową, rachunkami za energię czy nieodpłatnie dostępnymi danymi dotyczącymi tematów ogólnego zainteresowania, takich jak pogoda, zanieczyszczenia, ruch drogowy czy ceny.

LDD ma znaczący potencjał w zapewnieniu pomocy zarówno organizacjom, jak i osobom fizycznym w pozyskiwaniu okresowych i zrozumiałych raportów oraz aktualizacji interesujących ich danych, a także podsumowań na żądanie, bez konieczności stawania się ekspertem w reprezentowaniu wiedzy czy miarach niepewności.

Warsztaty mają na celu stworzenie forum do dyskusji nad najnowszymi osiągnięciami w językowym opisie danych. Przykładowe tematy:
- ekstrakcja reguł asocjacji na potrzeby LDD;
- uczenie się reguł w ustalaniu zawartości;
- ekstrakcja pojęć z danych;
- ekstrakcja wzorców i modele dyskursu w planowaniu dyskursu;
- syntaktyczna realizacja wiedzy wydobytej z danych;
- grupowanie danych i wiadomości na potrzeby LDD;
- architektura generatorów LDD;
- modelowanie semantyki terminów językowych;
- wybór i ustalenie zawartości na potrzeby LDD;
- interakcja językowa człowiek-maszyna na potrzeby dostępu do danych i ich opisu;
- niepewności w języku;
- modele oceny istotności wyrażeń językowych;
- zastosowania LDD.Więcej informacji: http://elvex.ugr.es/icdm2012/