Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Europejskie inicjatywy w środowisku morskim - przyszłe możliwości, technologie i synergie cywilno-wojskowe", Nikozja, Cypr

W dniach 18 - 19 października 2012 r. w Nikozji, Cypr, odbędzie się wydarzenie pt. "Europejskie inicjatywy w środowisku morskim - przyszłe możliwości, technologie i synergie cywilno-wojskowe" (European initiatives in the maritime environment - future capabilities, technologies...

18 Października 2012 - 18 Października 2012
Cypr

W dniach 18 - 19 października 2012 r. w Nikozji, Cypr, odbędzie się wydarzenie pt. "Europejskie inicjatywy w środowisku morskim - przyszłe możliwości, technologie i synergie cywilno-wojskowe" (European initiatives in the maritime environment - future capabilities, technologies and civil-military synergies).

Konferencja poświęcona będzie promowaniu inicjatyw europejskich w środowisku morskim, kontynuowaniu bieżących działań na rzecz zintegrowanego monitoringu morskiego oraz szerszym zagadnieniom morskim. Dyskusje skoncentrują się na potrzebie europejskiego podejścia oraz na identyfikacji synergii cywilno-wojskowych. W programie znajdą się również aktualne zagadnienia dotyczące potencjału oraz kwestii badawczo-technologicznych, a także sposobu wspierania potencjału europejskiego przez przemysł okrętowy.Więcej informacji:
http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/foreign-affairs/european-defence-agency-seminar-with-title-european-initiatives-in-the-maritime-environment---future