Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Konferencja nt. nauk przyrodniczych Baltics 2012 i giełda kooperacyjna 7PR", Wilno, Litwa

W dniach 12 - 14 września 2012 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się "Konferencja nt. nauk przyrodniczych Baltics 2012 i giełda kooperacyjna 7PR" (Life sciences Baltics 2012 conference and FP7 brokerage event).

Wydarzenie będzie okazją dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),...

12 Września 2012 - 12 Września 2012
Litwa

W dniach 12 - 14 września 2012 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się "Konferencja nt. nauk przyrodniczych Baltics 2012 i giełda kooperacyjna 7PR" (Life sciences Baltics 2012 conference and FP7 brokerage event).

Wydarzenie będzie okazją dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), naukowców i interesariuszy z sektora bio i zdrowia, aby spotkać się i przedyskutować potencjalne, nowe produkty, technologie i usługi, współpracę i nowe wnioski do zaproszeń ogłaszanych w 7PR.

Punktem kulminacyjnym będzie giełda kooperacyjna poświęcona obszarom tematycznym z zakresu zdrowia, żywności, rolnictwa, rybołówstwa i biotechnologii, których dotyczyć będą zaproszenia w Siódmym Programie Ramowym (7PR).Więcej informacji: http://www.lsb2012.com/