Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Szósta, międzynarodowa konferencja poświęcona analizie perspektywicznej zasobów wody i środowiska, Izmir, Turcja

W dniach 7 - 9 stycznia 2012 r. w Izmirze, Turcja, odbędzie się Szósta, międzynarodowa konferencja poświęcona analizie perspektywicznej zasobów wody i środowiska (Sixth International Perspective on Water Resources and the Environment).

Rosnące zapotrzebowanie na wodę i coraz...

7 Stycznia 2013 - 7 Stycznia 2013
Turcja
W dniach 7 - 9 stycznia 2012 r. w Izmirze, Turcja, odbędzie się Szósta, międzynarodowa konferencja poświęcona analizie perspektywicznej zasobów wody i środowiska (Sixth International Perspective on Water Resources and the Environment).

Rosnące zapotrzebowanie na wodę i coraz większe obciążenie zanieczyszczeniami zagrażają jakości wielu jezior, rzek, estuariów i akwenów wody gruntowej, a także stwarzają poważne zagrożenia dla zdrowia publicznego, rolnictwa, produkcji przemysłowej, a także funkcji ekologicznych i bioróżnorodności.

W zarządzaniu zasobami wodnymi często kładzie się nacisk na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na wodę bez odpowiedniego uwzględnienia potrzeby ochrony jakości wody oraz zachowania ekosystemów i bioróżnorodności. Zrównoważony środowiskowo rozwój i zarządzanie zasobami wody to kluczowe i złożone zagadnienia, tak dla bogatych, jak i biednych krajów. Stanowi wyzwanie, ponieważ często wiąże się z trudnymi kompromisami między względami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi.

Konferencja będzie mieć na celu zwrócenie uwagi na rozmaite aspekty zasobów wody w związku z licznymi powiązaniami ze zwalczaniem ubóstwa, ochroną zdrowia, wydajnością rolną, rozwojem przemysłowym i energetycznym oraz zrównoważonym rozwojem zbiorowisk w dolnym biegu. Wydarzenie ma posłużyć za forum dla inżynierów, naukowców, planistów, ekonomistów i przedstawicieli powiązanych dyscyplin do dyskusji nad wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi wody i środowiska.Więcej informacji: http://content.asce.org/conferences/ipwe2013/index.html