Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Badania naukowe w działaniu", Dublin, Irlandia

W dniach 9 - 20 lipca 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się wystawa pt. "Badania naukowe w działaniu" (Research in action).

Roboty, zepchnięte niegdyś do filmów science-fiction i automatycznych linii montażowych, będą wykonywać skomplikowane zadania w różnych sektorach ...

9 Lipca 2012 - 9 Lipca 2012
Irlandia

W dniach 9 - 20 lipca 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się wystawa pt. "Badania naukowe w działaniu" (Research in action).

Roboty, zepchnięte niegdyś do filmów science-fiction i automatycznych linii montażowych, będą wykonywać skomplikowane zadania w różnych sektorach gospodarki, np. w opiece zdrowotnej czy rolnictwie, - według osób wypowiadających się na temat przyszłości robotyki.

Wystawa, której gospodarzem jest Komisja Europejska, pokaże, jak roboty mogą służyć pomocą w codziennym życiu. Wydarzenie podkreśli interdyscyplinarny charakter prac naukowych, prezentując przykłady z różnych obszarów tematycznych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w Konkursie Molekuł Cukru, obejrzeć demonstrację zupełnie nowego konwertera energii fal oraz ocenić własne zagrożenie cukrzycą typu 2, a także dowiedzieć się więcej o rafie koralowej odkrytej u zachodnich wybrzeży Irlandii.Więcej informacji: http://ec.europa.eu/ireland/events/index1_en.htm#2

Powiązane artykuły