Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Złożone modele funkcji falowych - bębny, wykresy i nieład", Buckinghamshire, Wlk. Brytania

W dniach 5 i 7 września 2012 r. w Buckinghamshire, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Złożone modele funkcji falowych - bębny, wykresy i nieład" (Complex patterns in wave functions - drums, graphs, and disorder).

Funkcje falowe wykazują złożone modele, które są inte...

5 Września 2012 - 5 Września 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 5 i 7 września 2012 r. w Buckinghamshire, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Złożone modele funkcji falowych - bębny, wykresy i nieład" (Complex patterns in wave functions - drums, graphs, and disorder).

Funkcje falowe wykazują złożone modele, które są intensywnie analizowane w wielu gałęziach matematyki i fizyki. Ich rozkład wartości, zbiory węzłów, skrajne wartości i parametry lokalizacyjne - by ograniczyć się jedynie do kilku przykładów - są badane za pomocą zróżnicowanych metod, opracowanych przez sieć dyscyplin.

Konferencja stworzy uczestnikom okazję do przedyskutowania tych wspólnych zagadnień i zaprezentowania różnych punktów widzenia i metod.Więcej informacji: http://royalsociety.org/events/2012/complex-wave/