Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Raportowanie badań naukowych na potrzeby praktyki medycznej", Nikozja, Cypr

W dniach 5 - 7 września 2012 r. w Nikozji, Cypr, odbędzie się wydarzenie pt. "Raportowanie badań naukowych na potrzeby praktyki medycznej" (Using research to inform medical practice).

Przechowywanie publicznych danych medycznych łączy się z takimi samymi problemami w zakresi...

5 Września 2012 - 5 Września 2012
Cypr

W dniach 5 - 7 września 2012 r. w Nikozji, Cypr, odbędzie się wydarzenie pt. "Raportowanie badań naukowych na potrzeby praktyki medycznej" (Using research to inform medical practice).

Przechowywanie publicznych danych medycznych łączy się z takimi samymi problemami w zakresie zarządzania, jakie występują w innych sektorach. Ze względu na złożoność i zmienność publicznych danych medycznych, modelowane stanowi szczególne wyzwanie. W czasie warsztatów uczestnicy zapoznają się z niektórymi z zasad biostatystyki i projektowania prac w zakresie naukowych badań medycznych.

Termin "biostatystyka" obejmuje dwie dziedziny badań. Część bio dotyczy biologii i badania żywych organizmów, natomiast statystyka odnosi się do gromadzenia, śledzenia, analizy i zastosowania danych. Biostatystyka to wykorzystanie procedur i analizy statystycznej w badaniach i praktyce biologicznej. Jako taka ma wiele rzeczywistych i naukowych zastosowań.

Wydarzenie zgromadzi administratorów, przedstawicieli środowiska akademickiego i organizacji publicznych zaangażowanych w projektowanie, wdrażanie, nadzór, monitoring i ewaluację badań medycznych na Cyprze i w krajach sąsiadujących.Więcej informacji:
http://www.studentintranet.unic.ac.cy/media/johnmavris/YALE-UNIC%20Training%20%2809-2012%29.pdf