Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Zapalenia i miażdżyca tętnic", Monachium, Niemcy

W dniach 20 i 21 września 2012 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Zapalenia i miażdżyca tętnic" (Inflammation and atherosclerosis).

Polegająca na chronicznym zapaleniu ścianek tętnic miażdżyca tętnic, jest jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. ...

1 Września 2012 - 1 Września 2012
Niemcy

W dniach 20 i 21 września 2012 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Zapalenia i miażdżyca tętnic" (Inflammation and atherosclerosis).

Polegająca na chronicznym zapaleniu ścianek tętnic miażdżyca tętnic, jest jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Konferencja poświęcona będzie molekularnym mechanizmom zakłócającym równowagę między homeostazą naczyniową, akumulacją lipidów, reakcjami immunologicznymi oraz ich oczyszczaniem podczas aterogenezy.

Wydarzenie posłuży za forum dla wiodących specjalistów w tej dziedzinie, którzy przedstawią najnowsze wyniki swoich obserwacji oraz nowe opcje leczenia, których celem jest wywarcie wpływu na te mechanizmy. Obejmują one terapie oparte na peptydach i miRNA.Więcej informacji: http://www.abcam.com/index.html?/index.html?pageconfig=resource&rid=14668&viapagetrap=munich