European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Druga międzynarodowa konferencja nt. inteligentnych sieci i ekologicznych systemów IT (SMARTGREENS), Aachen, Niemcy

W dniach 9 - 10 maja 2013 r. w Aachen, Niemcy, odbędzie się SMARTGREENS - Druga międzynarodowa konferencja nt. inteligentnych sieci i ekologicznych systemów IT (Second International Conference on Smart Grids and Green IT systems, SMARTGREENS).

Energooszczędne metody użytkowa...

9 Maja 2013 - 9 Maja 2013
Niemcy
W dniach 9 - 10 maja 2013 r. w Aachen, Niemcy, odbędzie się SMARTGREENS - Druga międzynarodowa konferencja nt. inteligentnych sieci i ekologicznych systemów IT (Second International Conference on Smart Grids and Green IT systems, SMARTGREENS).

Energooszczędne metody użytkowania komputerów to obecnie jedno z głównych wyzwań większości organizacji IT, które korzystają ze średnio- i wielkoskalowych, rozproszonych infrastruktur, jak sieci, chmury czy klastry. Konferencja położy nacisk na rozwiązania w zakresie wszelkich aspektów energooszczędnych metod użytkowania komputerów, w tym efektywności energetycznej, redukcji śladu węglowego i zarządzania chłodzeniem.

Wydarzenie zgromadzi naukowców, projektantów, programistów i praktyków, którzy dyskutować będą nad kompromisem między efektywnością energetyczną a wydajnością - kluczowym zagadnieniem, które należy rozwiązać zarówno w rozproszonych, jak i tradycyjnych infrastrukturach ukierunkowanych na wydajność. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystywanie inteligentnych urządzeń (w tym inteligentny dom i nowe podejścia do energii dla pojazdów), które wymagają dalszych prac badawczych nad komunikacją rozproszoną, magazynowaniem energii i integracją zróżnicowanych źródeł energii.Więcej informacji: http://www.smartgreens.org/