Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Pierwsza międzynarodowa konferencja nt. zrównoważonych i adaptacyjnych struktur miejskich, Londyn, Wlk. Brytania

W dniach 5 - 6 listopada 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się Pierwsza, międzynarodowa konferencja nt. zrównoważonych i adaptacyjnych struktur miejskich (First International Conference on Urban Sustainability and Resilience).

Utrzymujący się trend urbanizacyjny po...

5 Listopada 2012 - 5 Listopada 2012
null

W dniach 5 - 6 listopada 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się Pierwsza, międzynarodowa konferencja nt. zrównoważonych i adaptacyjnych struktur miejskich (First International Conference on Urban Sustainability and Resilience).

Utrzymujący się trend urbanizacyjny pokazuje powiązanie między społeczeństwem, technologią a środowiskiem naturalnym i obecnie kluczowe znaczenie ma poznanie ich wzajemnego oddziaływania na siebie. W tym kontekście decyzje podejmowane dzisiaj przez inżynierów, polityków, architektów i planistów często mają wpływ na przyszłe pokolenia. Decyzje te powinny opierać się na solidnych podstawach naukowych i wiedzy o mechanizmach społecznych.

Konferencja zgromadzi światowej klasy ekspertów z szerokiego zakresu dyscyplin inżynierii oraz nauk ścisłych i społecznych, aby omówić niektóre z najpilniejszych zagadnień dotyczących społeczeństw.Więcej informacji: http://www.usar-conference-2012.org/