European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

"Spotkanie brokerskie poświęcone nauce w społeczeństwie", Bruksela, Belgia

Dnia 19 września 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Spotkanie brokerskie poświęcone nauce w społeczeństwie" (Science in society networking event, Sis.net)

Sis.net organizowane przez krajowe punkty kontaktowe międzynarodowej sieci nauki w społeczeństwie we współpracy ...

19 Września 2012 - 19 Września 2012
Belgia
Dnia 19 września 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Spotkanie brokerskie poświęcone nauce w społeczeństwie" (Science in society networking event, Sis.net)

Sis.net organizowane przez krajowe punkty kontaktowe międzynarodowej sieci nauki w społeczeństwie we współpracy z Komisją Europejską, zaprasza wszystkich interesariuszy na jednodniowe wydarzenie poświęcone sieciowaniu i budowaniu partnerstw.

W czasie pierwszej sesji zjazdu mają zostać przekazane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej informacje z pierwszej ręki na temat zaproszenia SiS 2013 w 7PR, ogłoszonego 10 lipca 2012 r. Druga część wydarzenia zgromadzi interesariuszy (uczelnie wyższe, instytucje badawcze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, MŚP, podmioty publiczne, centra naukowe itp.), umożliwiając im spotkanie z potencjalnymi koordynatorami i partnerami w sprzyjającym środowisku sieciującym.

Nacisk zostanie położony na:
- mobilizację i działania w zakresie wzajemnego uczenia się od siebie;
- odpowiedzialne badania i innowacje w zakresie rozwiązywania problemów społecznych;
- płeć w nauce i badaniach naukowych;
- nowy rozwój w edukacji naukowej.Więcej informacji: http://www.b2match.eu/scienceinsociety2012/pages/home