Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Dostrzeganie wartości naturalnych produktów roślinnych - od inżynierii metabolicznej po biorafinację", Londyn, Wlk. Brytania

Dnia 16 listopada 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Dostrzeganie wartości naturalnych produktów roślinnych - od inżynierii metabolicznej po biorafinację" (Realizing the value of plant natural products: from metabolic engineering to biorefining).
...

16 Listopada 2012 - 16 Listopada 2012
Zjednoczone Królestwo

Dnia 16 listopada 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Dostrzeganie wartości naturalnych produktów roślinnych - od inżynierii metabolicznej po biorafinację" (Realizing the value of plant natural products: from metabolic engineering to biorefining).

Rośliny są wykorzystywane do wytwarzania szerokiej gamy produktów naturalnych w różnych sektorach, między innymi w farmaceutykach, nutraceutykach, środkach ochrony roślin, składnikach żywności i środkach higieny osobistej. Rosnące zainteresowanie "ekologicznymi" produktami i polityczne działania podejmowane w celu poprawy zrównoważenia produkcji chemicznej, stwarzają obecnie doskonałą okazję biotechnologom do zwiększenia podaży i różnorodności fitochemikaliów do zastosowań przemysłowych.

Wydarzenie posłuży uczestnikom za forum do dyskusji o hodowli roślin, inżynierii metabolicznej i biorafinacji.Więcej informacji: http://www.regonline.co.uk/builder/site/Default.aspx?EventID=1046978