Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Czwarty, europejski mityng interdyscyplinarny nt. nowotworów urologicznych, Barcelona, Hiszpania

W dniach 16 - 18 listopada 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się Czwarty, europejski mityng interdyscyplinarny nt. nowotworów urologicznych (Fourth European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers). Nacisk zostanie położony na "krytyczną ocenę i konsensus w zak...

16 Listopada 2012 - 16 Listopada 2012
Hiszpania

W dniach 16 - 18 listopada 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się Czwarty, europejski mityng interdyscyplinarny nt. nowotworów urologicznych (Fourth European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers). Nacisk zostanie położony na "krytyczną ocenę i konsensus w zakresie nowych podejść terapeutycznych do nowotworów urologicznych".

Celem wydarzenia, współorganizowanego przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU), Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO), będzie wyczerpujący przegląd najnowszych, wielomodalnych strategii postępowania z nowotworami prostaty, pęcherza moczowego i nerek.

Wydarzenie pozwoli przedstawić perspektywy urologów, onkologów klinicznych i radioterapeutów na to zagadnienie. Sesje będą poświęcone najnowszym informacjom na temat wyników badań prowadzonych w Europie i poza jej granicami, ocenie bieżących standardów leczenia i dyskusji nad przyszłymi terapiami klinicznymi.Więcej informacji: http://emucbarcelona2012.org/