Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Czwarty Europejski Szczyt Innowacji, Bruksela, Belgia

W dniach 9 - 10 października 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się Czwarty Europejski Szczyt Innowacji (Fourth European Innovation Summit).

Tegoroczne debaty dotyczyć będą instrumentów polityki innowacji, nad którymi pracuje obecnie organizator szczytu, Parlament Europejs...

9 Października 2012 - 9 Października 2012
Belgia
W dniach 9 - 10 października 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się Czwarty Europejski Szczyt Innowacji (Fourth European Innovation Summit).

Tegoroczne debaty dotyczyć będą instrumentów polityki innowacji, nad którymi pracuje obecnie organizator szczytu, Parlament Europejski. Przykłady takich polityk to Horyzont 2020, polityka spójności, COSME czy wieloletnie ramy finansowe.

Na otwarcie szczytu odbędzie się uroczystość z udziałem Máire Geoghegan-Quinn, europejskiej komisarz ds. badań, innowacji i nauki. Wydarzenie to będzie dla wszystkich zainteresowanych stron doskonałą okazją do omówienia największych wyzwań w zakresie innowacji z parlamentarzystami europejskimi, komisarzami i unijnymi urzędnikami wysokiego szczebla. Podczas szczytu proponowane i omawiane będą rozwiązania, których celem ma być zwiększenie innowacyjności Europy oraz pomoc politykom w podejmowaniu decyzji.Więcej informacji:
http://www.knowledge4innovation.eu/EIS/SitePages/eis2012_home.aspx