Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Siódma międzynarodowa konferencja na temat wpływu czynników środowiskowych na zdrowie, Budapeszt, Węgry

W dniach 23-25 kwietnia 2013 r. w Budapeszcie odbędzie się Siódma międzynarodowa konferencja na temat wpływu czynników środowiskowych na zdrowie (The Seventh International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health).

Związane ze środowiskiem problemy zdrowot...

23 Kwietnia 2013 - 23 Kwietnia 2013
Zjednoczone Królestwo

W dniach 23-25 kwietnia 2013 r. w Budapeszcie odbędzie się Siódma międzynarodowa konferencja na temat wpływu czynników środowiskowych na zdrowie (The Seventh International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health).

Związane ze środowiskiem problemy zdrowotne budzą powszechne obawy na całym świecie. Zdrowie człowieka jest w wysokim stopniu zależne od czynników środowiskowych, takich jak jakość powietrza, wody, gleby czy żywności.

Usuwanie niebezpiecznych substancji ze środowiska wymaga stworzenia odpowiednich technik umożliwiających prowadzenie doświadczeń, modelowanie i interpretację wyników badań. Techniki takie pozwalają na wyważoną ocenę zagrożeń oraz proponowanie odpowiednich metod poprawy sytuacji. Zależności między zagrożeniami środowiskowymi i zdrowiem bywają złożone i mogą obejmować szereg czynników społecznych, zawodowych czy związanych z trybem życia. W tym świetle ważne wydaje się rozważenie przyjęcia podejścia interdyscyplinarnego.

Konferencja będzie dla specjalistów z różnych dziedzin forum dyskusji na temat wpływu czynników środowiskowych na ludzkie zdrowie oraz realistycznych rozwiązań tego problemu.Więcej informacji: http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/environmental-health-risk-2013.html