Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Siódma międzynarodowa konferencja nt. widzenia maszynowego (ICMV 2014)

W dniach 19-21 listopada w Mediolanie, Włochy, odbędzie się Siódma międzynarodowa konferencja nt. widzenia maszynowego (ICMV 2014 – Seventh International Conference on Machine Vision).

19 Listopada 2014 - 21 Listopada 2014
Milan, Włochy

ICMV 2014 zgromadzi naukowców z całego świata, aby wymieniać się wynikami badań i omówić otwarte zagadnienia dotyczące wszelkich aspektów widzenia maszynowego. To jedna z czołowych konferencji międzynarodowych, na której prezentowane są nowatorskie odkrycia i zasadnicze postępy w zakresie widzenia maszynowego. Wydarzenie sprzyja również kontaktom między naukowcami i praktykami zajmującymi się tą dziedziną.

Zgłoszenia zostaną zrecenzowane i poddane ewaluacji. Ich dobór oprze się na wartości technicznej, ciekawości materiału, stosowalności i zgodności ze spójnym i wyważonym programem technicznym. Opłata rejestracyjna dla stałych prelegentów wyniesie około 450 EUR, a dla słuchaczy około 250 EUR (opłaty są podane w dolarach amerykańskich).

Więcej informacji:
http://www.icmv.net/