Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja EACR nt. radiobiologii i raka

W dniach 5-7 lutego 2015 r. w Essen, Niemcy, odbędzie się „Konferencja EACR nt. radiobiologii i raka” (EACR Conference on Radiation Biology and Cancer).

5 Lutego 2015 - 7 Lutego 2015
Essen, Niemcy

Europejskie Towarzystwo Badań nad Rakiem (EACR) organizuje tę konferencję w ramach cyklu spotkań w 2015 r. Wydarzenie zgromadzi badaczy z różnych dyscyplin, zainteresowanych sygnalizacją uszkodzenia DNA i jego naprawą, reakcją komórek i tkanek na napromienianie fotonami i protonami oraz ich zastosowaniem w badaniach podstawowych i translacyjnych nad rakiem. Posłuży naukowcom i i specjalistom onkologom na wczesnym etapie kariery, którzy prowadzą badania podstawowe nad rakiem, za międzynarodowe forum do prezentacji swoich prac i spotkania się z ekspertami z interesujących ich dziedzin. Na konferencji dyskutowane będą najnowsze osiągnięcia w radiobiologii i molekularnej radiologii onkologicznej oraz problemy biologii i leczenia raka.

Opłata rejestracyjna wynosi od 295 EUR do 480 EUR.

Więcej informacji:
http://www.eacr.org/radiationbiology2015/