Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Wieloletnie uprawy na biomasę dla świata o ograniczonych zasobach

Konferencja pt. Wieloletnie uprawy na biomasę dla świata o ograniczonych zasobach (Perennial Biomass Crops for a Resource Constrained World) odbędzie się w dniach 7-10 września 2015 r. w Stuttgarcie, Niemcy.

7 Września 2015 - 10 Września 2015
Stuttgart, Niemcy

Zorganizowana wspólnie przez partnerów projektów dofinansowanych ze środków UE i innych przedsięwzięć badawczych konferencja, posłuży czołowym badaczom i technologom w Europie za platformę do dyskusji nad produkcją i zastosowaniami niespożywczej biomasy. Zaprezentowane zostaną postępy w hodowli, produkcji, przetwórstwie i analizie cyklu życia upraw. Zakres wydarzenia obejmuje leżące u podstaw aspekty takich nauk jak fizjologia roślin i biologia molekularna, a w programie przewidziano sześć prezentacji, dziewięć sesji tematycznych oraz spotkania dodatkowe dla konsorcjów projektowych. Odbędzie się także półdniowa wycieczka.

Opłata rejestracyjna wniesiona do 30 czerwca wynosi 220 EUR. Opłata rejestracyjna wniesiona w dniu rozpoczęcia konferencji wynosi 300 EUR .

Więcej informacji:
https://biomass2015.uni-hohenheim.de/111318