Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty COFASP

Warsztaty COFASP pt. „Towards new solutions on mobility and learning tools for human capacity building on the fisheries, aquaculture and seafood processing chain” (W stronę nowych rozwiązań w mobilności i narzędziach uczenia się na rzecz budowania potencjału ludzkiego w rybołówstwie, akwakulturze i łańcuchu przetwórstwa owoców morza) odbędą się 8 października w Bilbao, Hiszpania.

8 Października 2015 - 8 Października 2015
Bilbao, Hiszpania

Celem warsztatów jest wytworzenie na rzecz konsorcjum COFASP wartości dodanej w zakresie praktyk wdrażania działań mobilnych (programy wymiany personelu) i dostarczenie danych wejściowych o innowacyjnych narzędziach uczenia się i nabywania umiejętności. Wybrani eksperci od narzędzi budowania potencjału, zwłaszcza programów mobilności w sektorze rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa owoców morza spotkają się, aby wymienić się opiniami na temat stanu zaawansowania instrumentów pobudzających budowanie potencjału. Skoncentrują się na mobilności personelu w różnych skalach/sektorach i o rozmaitych profilach (naukowcy/technicy/menedżerowie). Co więcej uczestnicy warsztatów wniosą wkład w mapowanie oraz identyfikowanie innowacyjnych i skutecznych narzędzi do uczenia się (przez całe życie).

Więcej informacji:
http://www.cofasp.eu/node/1716