Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt INNOVAGE

Konferencja zamykająca projekt INNOVAGE (INNOVAGE Final Conference) odbędzie się 14 października w Brukseli, Belgia.

14 Października 2015 - 14 Października 2015
Brussels, Belgia

Partnerzy dofinansowanego z budżetu 7PR projektu INNOVAGE przez trzy lata badali, w jaki sposób innowacje społeczne mogą wydłużać średnie dalsze trwanie życia w dobrym zdrowiu. Kluczowy dorobek to cztery znaczące, nowe innowacje społeczne w różnych krajach UE, baza danych modelowych innowacji społecznych, które wspomagają wydłużenie życia w zdrowiu oraz narzędzie ewaluacyjne do oceny wpływu oddziaływania innowacji społecznych zarówno na średnią długość życia, jak i średnie dalsze trwanie życia w zdrowiu.

W czasie nadchodzącej konferencji zamykającej pt. „European Conference on Social Innovations for Healthy and Active Life Expectancy” zaprezentowane zostaną powyższe wyniki i podkreślony zostanie ogromny potencjał innowacji społecznych pod względem poprawy dobrostanu i jakości życia. Ma również wnieść wkład w neutralizowanie negatywnych aspektów starzenia się w wymiarze indywidualnym i społecznym.

Więcej informacji:
http://www.innovage.group.shef.ac.uk/events/2015/04/02/conference/