Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Malowanie przyszłości, w której bezpieczeństwo składników chemicznych będzie oceniane bez udziału zwierząt: osiągnięcia SEURAT-1

Sympozjum pt. „Malowanie przyszłości, w której bezpieczeństwo składników chemicznych będzie oceniane bez udziału zwierząt: osiągnięcia SEURAT-1” (Painting the future animal-free safety assessment of chemical ingredients: Achievements of SEURAT-1) odbędzie się dnia 4 grudnia 2015 r. w Brukseli, Belgia.

4 Grudnia 2015 - 4 Grudnia 2015
Brussels, Belgia

SEURAT to europejska inicjatywa badawcza, której długofalowym celem jest stworzenie systemu „oceny bezpieczeństwa, który ostatecznie zastąpi badania na zwierzętach”. Na pierwszym etapie inicjatywy SEURAT, z budżetu programu ZDROWIE Komisji Europejskiej oraz ze środków przeznaczonych przez stowarzyszenie COLIPA dofinansowanych zostało sześć projektów badawczych poświęconych rozwiązaniom mającym zastąpić badania in vivo przeprowadzane w celu oceny bezpieczeństwa dla człowieka.

W czasie sympozjum SEURAT-1 zostaną przedstawione sprawozdania z osiągnięć inicjatywy oraz przeanalizowane najnowsze osiągnięcia i ich wpływ na alternatywne strategie przeprowadzania badań. Prezentacje na wysokim szczeblu przedstawią udane przedsięwzięcia SEURAT-1 w praktyczny i przystępny sposób, a otwarta ekspozycja stworzy okazję do pogłębionych dyskusji. Partnerzy innych, powiązanych inicjatyw, które są w toku realizacji lub planowane przez UE i USA, także zaprezentują postępy w tej dziedzinie. Stworzone będą również możliwości nawiązywania kontaktów.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia SEURAT-1