Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

MED-SPRING Szkolenie z innowacji

MED-SPRING „Szkolenie z innowacji” (MED-SPRING Training on Innovation) odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2015 r. w Neapolu, Włochy.

25 Listopada 2015 - 27 Listopada 2015
Naples, Włochy

Nadrzędnym celem projektu jest wniesienie wkładu w jakość euro-śródziemnomorskiej przestrzeni badawczej ze szczególnym naciskiem na współpracę euro-śródziemnomorską dwóch regionów w nauce i technologii, badaniach i innowacjach, dialogu politycznym i monitorowaniu współpracy.

Badania naukowe i innowacje to jedne z głównych atutów w podnoszeniu konkurencyjności krajów, które pozwalają jednocześnie stawić czoło konkretnym wyzwaniom społecznym. Działania z zakresu współpracy oraz finansowane ze środków UE projekty mogą połączyć partnerskie kraje europejskie i śródziemnomorskie we wspólnym wysiłku na rzecz rozwoju określonych obszarów tematycznych, będących przedmiotem innowacji. Mając powyższe na uwadze, ogólnym celem sesji szkoleniowej jest wzmocnienie zdolności uczestników do współpracy w zakresie badań naukowych i innowacji poprzez pogłębienie wiedzy i poprawę umiejętności niezbędnych do propagowania innowacji na szczeblu instytucjonalnym. Istnieje nadzieja, że przyczyni się to do wdrożenia strategii badań naukowych i innowacji na szczeblu lokalnym i krajowym oraz wspomoże tworzenie sieci kontaktów w celu zawiązywania międzynarodowych partnerstw badawczo-innowacyjnych i identyfikowania możliwości pozyskania dofinansowania.

Szkolenie jest kierowane do urzędników i ekspertów z następujących krajów: Algieria, Egipt, Jordania, Liban, Maroko, Palestyna, Tunezja, Iran i Irak.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia MED-SPRING „Szkolenie z innowacji”