Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja poświęcona projektowi 7PR nt. laserów

Projekt ISLA będzie przedmiotem sesji tematycznej na konferencji „Photonic West 2016”, która odbędzie się w dniach 13-18 lutego 2016 r. w Moscone Center w San Francisco, USA.

16 Lutego 2016 - 16 Lutego 2016
San Francisco, Stany Zjednoczone

Prace prowadzone w ramach projektu ISLA polegają na opracowywaniu komponentów technologii laserów włóknowych. Dnia 16 lutego (w godz. 8.30-10.00) odbędzie się sesja konferencyjna pod tytułem: „2µm Laser Components: European ISLA Program”.

Prezentowane referaty mają dotyczyć następujących zagadnień technicznych: urządzenia akustyczno-optyczne do obsługi laserów włóknowych 2µm; szerokopasmowe nasycone zwierciadła absorpcyjne oraz domieszkowane tulem włókna krzemionkowe zoptymalizowane do wysoko sprawnego laserowania.

Organizatorem konferencji jest SPIE – Międzynarodowe Stowarzyszenie Optyki i Fotoniki.

Więcej informacji:
Strona z ogłoszeniem o wydarzeniu ISLA