Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa giełda kontaktów ener2i i warsztaty nt. synergii

Partnerzy projektu ener2i (ENErgy Research to Innovation) organizują w dniach 4-6 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Technologicznym w Grazu, Austria, międzynarodową giełdę kontaktów i warsztaty nt. synergii (ener2i International Brokerage event and Synergy Workshop).

4 Kwietnia 2016 - 6 Kwietnia 2016
Gray, Austria

Nadrzędnym celem unijnej giełdy kontaktów ener2i jest sprzyjanie tworzeniu sieci kontaktów i wymianie wiedzy między transnarodowymi i lokalnymi interesariuszami oraz wspieranie wspólnych projektów i działań opartych na współpracy.

Wydarzenie jest skierowane do szerokiego spektrum przedsiębiorstw, uczelni i naukowców z Europy, krajów Partnerstwa Wschodniego oraz państw stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”. Wydarzenie wspomoże zawiązywanie konsorcjów w odpowiedzi na nadchodzące zaproszenia do programu „Horyzont 2020”.

Warsztaty nt. synergii posłużą politykom i decydentom zarówno z UE, jak i krajów Partnerstwa Wschodniego, za źródło informacji o najważniejszych wnioskach z projektu ener2i oraz do opracowania strategicznych zaleceń w celu pobudzania dalszych innowacji i prac badawczych nad efektywnością energetyczną, z naciskiem na sektor biznesowy.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia: międzynarodowa giełda kontaktów ener2i i warsztaty nt. synergii