Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Radykalny zwrot w problematyce uzależnień – nauki biologiczne i społeczne przeformułowują politykę narkotykową: wydarzenie zamykające projekt ALICE RAP

Partnerzy ALICE RAP organizują w dniach 17-18 lutego 2016 r. w Barcelonie, Hiszpania, wydarzenie zamykające projekt.

17 Lutego 2016 - 18 Lutego 2016
Barcelona, Hiszpania

Partnerzy projektu ALICE RAP będą gospodarzami zamykającej dyskusji – na miejscu i w Internecie – w czasie której zaprezentowany i omówiony zostanie kluczowy dorobek badawczy projektu, implikacje polityczne oraz nauka, która ma największy potencjał, aby wnieść wkład w inteligentną i opartą na dowodach, globalną politykę narkotykową.

W wydarzeniu wezmą udział (osobiście lub zdalnie) wysokiej rangi naukowcy, politycy z krajowych i międzynarodowych organizacji oraz eksperci ds. społeczeństwa obywatelskiego. Ma ono pomóc w sformułowaniu komunikatów na bazie multidyscyplinarnych badań nad uzależnieniami na potrzeby podmiotów kształtujących i wdrażających politykę narkotykową.

Bodźcem do dyskusji będą krótkie prezentacje naukowe poświęcone kluczowym zagadnieniom wokół dwóch głównych kwestii:

- „Podstawy naukowe radykalnego zwrotu w sprawie uzależnień” – prezentacja najnowszych dowodów i wiedzy na temat zażywania narkotyków, powodowanych przez nie szkód i związanych z nimi mechanizmów.
- „Radykalny zwrot z perspektywy czasu i miejsca” - analiza polityki i opcji programowych w celu łagodzenia szkód powodowanych przez środki uzależniające.

Więcej informacji: strona wydarzenia ALICE RAP.