Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Seminarium DOPAS 2016 poświęcone najnowocześniejszym zaślepkom i uszczelkom

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu DOPAS organizują w dniach 25-27 maja 2016 r. doroczne seminarium (DOPAS 2016 Seminar) w Turku, Finlandia.

25 Maja 2016 - 27 Maja 2016
Turku, Finlandia

Uczestnicy międzynarodowego seminarium DOPAS 2016 zajmować się będą najnowocześniejszymi zaślepkami i uszczelkami. Omówią też doświadczenia i wnioski z pełnoskalowych demonstracji przeprowadzonych w ramach projektu DOPAS Komisji Europejskiej w latach 2012-2016. Seminarium położy nacisk na podstawy projektowania zaślepek i uszczelek, projekty referencyjne dotyczące między innymi wydobycia skał i opracowywania materiałów oraz strategie mające wykazać zgodność projektów referencyjnych z podstawami projektowania, a także sposoby, w jakie pełnoskalowe doświadczenia mogą wspomagać wdrażanie.

Przedmiotem seminarium będzie przeprowadzenie szerszego przeglądu zaślepek i uszczelek. W tym celu organizatorzy seminarium zachęcają do udziału każdego, kto prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie zaślepek i uszczelek w ramach wszelkiego typu programów repozytoryjnych oraz przedstawicieli organów regulacyjnych i innych interesariuszy. W czasie seminarium zaprezentowane zostaną również punkty widzenia innych sektorów, takich jak górnictwo, usuwanie niebezpiecznych odpadów, sekwestracja CO2 i składowanie podziemne, w których ostateczne zamknięcie jest niezbędne.

Więcej informacji:
witryna seminarium DOPAS 2016