Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty projektu MOSAIC

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu MOSAIC organizują w dniach 15-18 czerwca 2016 r. w Varbergu, Szwecja, trzydniowe warsztaty na temat nowatorskich koncepcji komponentów mikrofalowych.

15 Czerwca 2016 - 18 Czerwca 2016
Varberg, Szwecja

Upłynęło już niemal 20 lat od przedstawionych w 1996 r. przewidywań Slonczewskiego i Bergera na temat efektu transferu momentu spinowego. Intensywna działalność badawcza, jaka została w ten sposób zainicjowana, otworzyła między innymi drogę do nowatorskich koncepcji w zakresie komponentów mikrofalowych.

Trzydniowe warsztaty, organizowane w ramach finansowanego ze środków UE projektu MOSAIC, zgromadzą naukowców specjalizujących się w tym i pokrewnych obszarach tematycznych, aby omówić postępy w dynamice magnetyzacji indukowanej przez efekty transferu spinu i/lub na nich opartej oraz ich potencjalnych zastosowaniach.

Pośród najważniejszych tematów warsztatów znalazły się aspekty podstawowe i stosowane:

- Generowanie i manipulowanie sygnałem mikrofalowym w nanooscylatorach spinowego momentu siły i spinowego efektu Halla
- Wykrywanie częstotliwości przez diodę spinowego momentu siły i inne efekty
- Magnonika, spinotronika magnonowa i układy logiczne fal spinowych
- Dynamika magnetyzacji, w tym mechanizmy łączenia i synchronizacji oraz wzbudzanie tekstur magnetycznych

Więcej informacji:
strona wydarzenia