Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty projektu C-IPM

Uczestnicy dofinansowanego ze środków UE projektu C-IPM wraz z polskim Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) - Państwowym Instytutem Badawczym organizują warsztaty pt. „Breeding for Integrated Pest Management”, które odbędą się w dnia 4-6 lipca 2016 r.

4 Lipca 2016 - 6 Lipca 2016
Radzikow, Polska

Hodowla upraw odpornych na szkodniki jest jednym z narzędzi do wykorzystania w integrowanej ochronie roślin (IOR). Praktyka ta pozwala ograniczyć stosowanie pestycydów.

Organizatorzy przygotowują program poświęcony w szczególności hodowli, łączeniu dostępnych technik i sposobów upowszechniania IOR oraz przeglądowi obecnie dostępnych możliwości oraz trudności w hodowli i IOR w ogóle.

Więcej informacji:
strona wydarzenia