Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja MPM 2017

W dniach od 10 do 13 stycznia 2017 r. partnerzy finansowanego ze środków UE projektu MPM-DREDGE organizują międzynarodową konferencję MPM 2017 w Delft, Holandia.

10 Stycznia 2017 - 13 Stycznia 2017
Delft, Niderlandy

Celem konferencji jest zapewnienie międzynarodowego forum do zaprezentowania i omówienia najnowszych osiągnięć zarówno w zakresie podstaw, jak i zastosowań nowoczesnych metod obliczeniowych, które mogą być skutecznie wykorzystywane do rozwiązywania rozmaitych problemów rozległych odkształceń w inżynierii geotechnicznej i hydrotechnice.

Szczególny nacisk zostanie położony na modelowanie numeryczne interakcji między glebami, wodą i konstrukcjami, gdzie styk i przejście ze stanu stałego w ciekły odgrywa zasadniczą rolę.

Punktem wyjścia do ożywionych dyskusji na kluczowe tematy będą odczyty zaproszonych gości. Ponadto partnerzy projektu MPM–DREDGE zaprezentują najciekawsze elementy swojego programu badawczego, które są owocem ścisłej współpracy sektora przemysłu ze środowiskiem akademickim.

Więcej informacji:
witryna konferencji