Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

CLERECO na konferencji DATE17

Finansowany ze środków UE projekt CLERECO będzie prezentowany na konferencji DATE17, która odbędzie się w dniach od 27 do 31 marca 2017 r. w Lozannie, Szwajcaria.

27 Marca 2017 - 31 Marca 2017
Lozanna, Szwajcaria

W ramach świętowania 20. edycji konferencji DATE (Design, Automation and Test in Europe) przewidziano wyjątkowy program techniczny, obejmujący wszystkie aspekty badań nad technologiami w dziedzinie inżynierii elektronicznej i systemów wbudowanych.

W czasie konferencji odbędzie się prezentacja projektu CLERECO dofinansowanego z budżetu 7PR. W ramach tego przedsięwzięcia opracowywane są ramy skutecznej ewaluacji niezawodności, a przez to skutecznego wykorzystania podejść projektowych zorientowanych na niezawodność. Obejmą one wczesne etapy procesu projektowania, co umożliwi dalsze integrowanie obwodów w tempie wykładniczym oraz projektowanie i produkcję przyszłych systemów na rzecz kontinuum obliczeniowego.

Więcej informacji:
witryna konferencji DATE2017
strona konferencji CLERECO