Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt ARIADNE

W dniach 15 i 16 grudnia 2016 roku we Florencji, Włochy, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ARIADNE organizują konferencję zamykającą.

15 Grudnia 2016 - 16 Grudnia 2016
Florencja, Włochy

W programie konferencji przewidziano udział szerokiego grona prelegentów z projektu ARIADNE, włoskich organów ds. dziedzictwa kulturowego oraz przedstawicieli powiązanych infrastruktur badawczych i stowarzyszeń archeologicznych. Ranek pierwszego dnia poświęcony będzie europejskiej perspektywie na zastosowanie technologii chmury obliczeniowej i europejskich infrastruktur badawczych na potrzeby nauk humanistycznych i dziedzictwa kulturowego. Po południu w centrum uwagi znajdzie się F-A-I-R:

- Poprawa znajdowalności i dostępności, wkład w portal ARIADNE i działalność w zakresie dostępu transnarodowego.
- Poprawa interoperacyjności i ponownego wykorzystywania, wkład w serwisy, narzędzia oraz modele logiczne i teoretyczne ARIADNE.

Drugi dzień obejmie oddziaływanie i korzyści, jakie odniosła europejska społeczność archeologiczna z prac ARIADNE.

Więcej informacji:
oficjalna strona wydarzenia