Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Spotkanie GDS ENSAR2

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ENSAR2 organizują w dniach 25-27 stycznia 2017 r. pierwsze z czterech spotkań poświęconych aktualnym wydarzeniom, które odbędzie się w Legnaro, Włochy.

25 Stycznia 2017 - 27 Stycznia 2017
Legnaro, Włochy

ENSAR2 to przedsięwzięcie integrujące europejskich fizyków jądrowych, którzy prowadzą badania w trzech głównych poddziedzinach zdefiniowanych przez NuPECC: struktura i dynamika jądrowa, astrofizyka jądrowa oraz narzędzia i zastosowania fizyki jądrowej. W ramach ENSAR2, GDS – działalność sieci ds. detektorów i systemów gazowych – gromadzi ekspertów ds. detektorów i systemów gazowych w celu opracowywania nowych technik mających przezwyciężyć ograniczenia, takie jak wiązki o wysokiej intensywności oraz silne, niejednorodne pola magnetyczne.

Spotkanie jest poświęcone detektorom pomocniczym, które mają być stosowane w połączeniu z GDS. Poruszone zostaną tematy dotyczące detektorów cząstek, promieniowania gamma i neutronów, a także te odnoszące się do powiązanych systemów odczytu elektronicznego, złożonych środowisk symulacyjnych i problemów integracji.

Więcej informacji:
witryna wydarzenia