Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Finansowanie gospodarki o obiegu zamkniętym

W dniach 19-20 listopada 2019 r. w Berlinie (Niemcy) odbędą się warsztaty w ramach finansowanego ze środków UE projektu CICERONE.

19 Listopada 2019 - 20 Listopada 2019
Berlin, Niemcy

Drugie, dwudniowe warsztaty projektowe zgromadzą podmioty działające w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, reprezentujące władze krajowe, regionalne i miejskie, przedsiębiorstwa i środowiska akademickie, a także decydentów politycznych w celu wypracowania sposobów poprawy finansowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Europie.

Pierwszego dnia odbędzie się zorganizowana wycieczka po berlińskich projektach z zakresu GOZ, która da uczestnikom doskonałą okazję do poznania i doświadczenia konkretnych inicjatyw odbywających się w mieście. Drugi dzień poświęcony będzie warsztatom praktycznym mającym na celu zatwierdzenie kluczowych celów GOZ i obszarów innowacji na poziomie europejskim; dyskusję na temat zestawu narzędzi politycznych w zakresie finansowania GOZ i ich ustanowienie oraz opracowanie i przetestowanie wspólnej platformy programowania dla podmiotów finansujących programy GOZ.

Więcej informacji: strona internetowa wydarzenia