Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum naukowe poświęcone stabilizacji gazów cieplarnianych, Wielka Brytania

W dniach od 1 do 3 lutego w Exeter (Wielka Brytania) odbędzie się sympozjum pt. 'Unikanie niebezpiecznej zmiany klimatu: sympozjum naukowe poświęcone stabilizacji gazów cieplarnianych'.

Wydarzenie to, organizowane przez Ministerstwo Środowiska, Żywności i Rolnictwa Wielkiej ...

1 Lutego 2005 - 1 Lutego 2005
null

W dniach od 1 do 3 lutego w Exeter (Wielka Brytania) odbędzie się sympozjum pt. 'Unikanie niebezpiecznej zmiany klimatu: sympozjum naukowe poświęcone stabilizacji gazów cieplarnianych'.

Wydarzenie to, organizowane przez Ministerstwo Środowiska, Żywności i Rolnictwa Wielkiej Brytanii, ma na celu pogłębianie naukowego zrozumienia długoterminowych zmian klimatycznych, stosowności celów stabilizacyjnych i możliwości osiągnięcia tych celów, a także ma zachęcić do międzynarodowej debaty na te tematy. Zamiarem sympozjum jest też promocja badań w tej dziedzinie.

Na konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- dla różnych poziomów zmian klimatycznych - jakie są kluczowe działania dla różnych regionów i sektorów, a także dla świata jako całości?
- co oznaczałyby takie poziomy zmian klimatycznych w odniesieniu do stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych oraz dróg emisji wymaganych by osiągnąć te poziomy?
- jakie są możliwości technologiczne, aby osiągnąć stabilizację gazów cieplarnianych przy różnych koncentracjach stabilizacji w atmosferze biorąc pod uwagę koszty i niepewności?Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.stabilisation2005.com/