Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Kontrakty oraz umowy konsorcyjne w 6. PR

W Cambridge (Wielka Brytania) w dniu 11 marca odbędą się warsztaty dotyczące kontraktów i umów konsorcyjnych dla Szóstego Programu Ramowego (6. PR).

W porównaniu z poprzednimi programami ramowymi, 6. PR przyznaje konsorcjom projektów znaczną odpowiedzialność kierowniczą. W g...

9 Lutego 2005 - 9 Lutego 2005
null

W Cambridge (Wielka Brytania) w dniu 11 marca odbędą się warsztaty dotyczące kontraktów i umów konsorcyjnych dla Szóstego Programu Ramowego (6. PR).

W porównaniu z poprzednimi programami ramowymi, 6. PR przyznaje konsorcjom projektów znaczną odpowiedzialność kierowniczą. W gestii konsorcjum leżą obecnie transfery budżetów pomiędzy partnerami, zmiany planu pracy, przyjmowanie nowych partnerów oraz publikowanie konkursów.

Podczas warsztatów zostanie dokładnie przeanalizowany wzór kontraktu opracowany przez Komisję Europejską dla projektów 6. PR oraz podane zostaną jego implikacje dla umów konsorcyjnych. Wykorzystane zostaną dotychczasowe doświadczenia w korzystaniu z różnych modeli umów podczas negocjowania pierwszej rundy kontraktów 6. PR.W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na następującą stronę internetową:
http://www.singleimage.co.uk