Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Seminaria poświęcone przygotowywaniu wniosków w związku ze stypendiami Marie Curie

8 i 11 kwietnia w Londynie w Wielkiej Brytanii odbędą się cztery seminaria poświęcone przygotowywaniu projektów w związku z drugim etapem stypendiów Marie Curie w ramach Szóstego Etapu Ramowego, dotyczących szkoleń dla początkujących naukowców oraz sieci szkoleń dla naukowców....

8 Kwietnia 2005 - 8 Kwietnia 2005
null

8 i 11 kwietnia w Londynie w Wielkiej Brytanii odbędą się cztery seminaria poświęcone przygotowywaniu projektów w związku z drugim etapem stypendiów Marie Curie w ramach Szóstego Etapu Ramowego, dotyczących szkoleń dla początkujących naukowców oraz sieci szkoleń dla naukowców.

Celem seminariów jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat formatu projektów, jak również najważniejszych zagadnień, które zobowiązani są poruszyć przy przygotowywaniu projektu w ramach drugiego etapu.

Każde seminarium będzie wykorzystywać opinie osób oceniających projekty, a organizatorzy będą się starali omówić określone obszary uznane za interesujące przez uczestników w internetowym formularzu rejestracyjnym.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.ukro.ac.uk/public/Mobility/Events/ncpeventinfoapril2005.htm