Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja poświęcona systemom wspomagającym formułowanie polityki publicznej w dziedzinie nauki

Systemy wspomagające formułowanie polityki publicznej w dziedzinie nauki, technologii i innowacji będą tematem dyskusji na konferencji, która odbędzie w się w dniach 26-29 kwietnia w Sao Paulo w Brazylii.

Głównym celem konferencji jest umożliwienie wymiany koncepcji, doświad...

26 Kwietnia 2005 - 26 Kwietnia 2005
Brazylia

Systemy wspomagające formułowanie polityki publicznej w dziedzinie nauki, technologii i innowacji będą tematem dyskusji na konferencji, która odbędzie w się w dniach 26-29 kwietnia w Sao Paulo w Brazylii.

Głównym celem konferencji jest umożliwienie wymiany koncepcji, doświadczeń i umiejętności dotyczących struktur, procesów oraz metod wykorzystywanych do formułowania polityki w zakresie nauki, technologii i innowacji.

Wśród uczestników konferencji znajdzie się przedstawiciel Instytutu Perspektywicznych Studiów Technologicznych UE oraz specjaliści z instytucji akademickich z całego świata.Dalszych informacji udziela:
Sekretariat konferencji
E-mail: cecpires@uol.com.br