Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum na temat zastosowań terapeutycznych RNAi - Lizbona

W dniu 9 listopada w stolicy Portugalii, Lizbonie, konsorcjum unijnego projektu RIGHT (RNA interference technology as human therapeutic tool) i Europejska Fundacja Nauki (ESF) organizują sympozjum poświęcone zastosowaniom interferencji RNA (RNAi) w terapii chorób człowieka.

...

9 Listopada 2008 - 9 Listopada 2008
Portugalia

W dniu 9 listopada w stolicy Portugalii, Lizbonie, konsorcjum unijnego projektu RIGHT (RNA interference technology as human therapeutic tool) i Europejska Fundacja Nauki (ESF) organizują sympozjum poświęcone zastosowaniom interferencji RNA (RNAi) w terapii chorób człowieka.

W ramach jednodniowego sympozjum odbędzie się dyskusja panelowa na temat przyszłości RNAi w terapii chorób człowieka, w której udział wezmą członkowie ESF i główni reprezentanci projektu RIGHT.

W szczególności, omówione zostaną następujące tematy:
- terapia RNAi przeciw "ruchomemu celowi" HIV-1;
- optymalizacja funkcji małych interferujących RNA (siRNA), podawanie in vivo i potencjał terapeutyczny według modyfikacji chemicznych i formulacji polimerowej;
- nowe formulacje podawania wybiórczego siRNA;
- wyzwania i szanse w rozwoju terapii siRNA;
- podejście oparte na interferencji RNA w walidacji celów terapeutycznych w przypadku zaburzeń neuropsychiatrycznych;
- walidacja metod terapii siRNA w zwierzęcych modelach przewlekłych chorób zapalnych z TNF/TNFR (czynnik martwicy nowotworów/receptor czynnika martwicy nowotworów) jako mediatorem;
- interferencja RNA jako alternatywna metoda terapeutyczna w leczeniu chłoniaków anaplastycznych ALK-dodatnich u człowieka;
- geny fuzyjne;
- globalna identyfikacja i knockdown czynników komórki gospodarza mających zasadnicze znaczenie dla replikacji wirusa grypy;
- optymalizacja efektorów RNAi jako sposób przeciwdziałania zakażeniom przewlekłym wirusem zapalenia wątroby typu B.Więcej informacji:
http://www.ip-right.org/Right/events/