Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. badań transplantologicznych w Europie, Bruksela, Belgia.

Dnia 3 listopada w Brukseli, w Belgii, odbędzie się konferencja pt. "Integracja badań transplantologicznych w Europie: perspektywy partnerstwa publiczno-prywatnego".

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu TRIE (Integracja badań transplantologicznych w Europie), który...

3 Listopada 2008 - 3 Listopada 2008
Belgia

Dnia 3 listopada w Brukseli, w Belgii, odbędzie się konferencja pt. "Integracja badań transplantologicznych w Europie: perspektywy partnerstwa publiczno-prywatnego".

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu TRIE (Integracja badań transplantologicznych w Europie), który zakończy się w lutym 2009 roku. Konferencja umożliwi przegląd wniosków z projektu i będzie próbą zainicjowania dyskusji na temat przyszłych, konkretnych działań w dziedzinie badań transplantologicznych w Europie.

Konsorcjum TRIE rozpoczęło pracę na początku roku 2007 stawiając sobie za cel zidentyfikowanie możliwości i wyzwań na dziedzinie badań transplantologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących transplantacji komórek i organów. Analiza ma posłużyć za podstawę zaleceń wyznaczających działania priorytetowe, które należy podjąć, aby promować integrację działalności badawczej.Więcej informacji:
http://www.transplantation-research.eu/