Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecia międzynarodowa sewilska konferencja nt. przyszłościowej analizy technicznej, Sewilla, Hiszpania

W dniach 16-17 października, w Sewilli, w Hiszpanii, Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej organizuje trzecią międzynarodową, sewilską konferencję na temat przyszłościowej analizy technicznej.

Celem konferencji, której tytuł brzmi "Wpływ i rola przyszłościowej ...

16 Października 2008 - 16 Października 2008
Hiszpania

W dniach 16-17 października, w Sewilli, w Hiszpanii, Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej organizuje trzecią międzynarodową, sewilską konferencję na temat przyszłościowej analizy technicznej.

Celem konferencji, której tytuł brzmi "Wpływ i rola przyszłościowej analizy technicznej (FTA) w odniesieniu do polityki i procesu decyzyjnego", jest umożliwienie ekspertom FTA, praktykom, decydentom i ustawodawcom zebrania razem pomysłów i wiedzy w interaktywnym środowisku po to, aby zwiększyć rolę FTA w politycznych procesach decyzyjnych.

Wśród tematów konferencji są badania i rozwój, nowe podejścia do sprawowania rządów, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, rolnictwo i systemy spożywcze, infrastruktura regionalna, energia i nanotechnologie oraz bezpieczeństwo biologiczne. Poszczególne prezentacje mają na celu podkreślić praktyczne zastosowania FTA, takie jak:
- definiowanie i wspieranie przyszłego rozwoju rolnictwa w regionie;
- przewidywanie potrzeb środowiskowych;
- określanie nowych priorytetowych obszarów i tematów w badaniach i technologii.

Odbędą się także dwie sesje warsztatowe, w czasie których omawiane będą możliwości udoskonalenia sposobów budowania sieci oraz oceniania FTA.Więcej informacji:
http://forera.jrc.ec.europa.eu/fta_2008/intro.html