Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Seminarium nt. komercjalizacji, zatrzymywania i magazynowania węgla w UE i Japonii, Bruksela, Belgia

W dniu 12 listopada odbędzie się w Brukseli, Belgia, seminarium poświęcone technologiom zatrzymywania i magazynowania węgla (CCS) w UE i Japonii.

Mając w perspektywie opracowanie ram ustawowych i projektów pilotażowych, uczestnicy seminarium podejmą próbę:
- dokonania przeg...

12 Listopada 2008 - 12 Listopada 2008
Belgia

W dniu 12 listopada odbędzie się w Brukseli, Belgia, seminarium poświęcone technologiom zatrzymywania i magazynowania węgla (CCS) w UE i Japonii.

Mając w perspektywie opracowanie ram ustawowych i projektów pilotażowych, uczestnicy seminarium podejmą próbę:
- dokonania przeglądu przepisów prawnych promujących i regulujących korzystanie z technologii CCS w UE i Japonii;
- wyjaśnienia strategii UE i Japonii w związku z projektami demonstracyjnymi i sposobem ich finansowania;
- zapoznania się z oceną sektora przemysłowego z perspektywy producenta energii w UE, japońskiego producenta technologii CCS oraz europejskiej spółki uczestniczącej w projektach CCS w Chinach;
- umożliwienia dialogu na tematy związane z CCS pomiędzy ustawodawcami a przedsiębiorcami z UE i Japonii.

Na seminarium, które potrwa pół dnia, spotkają się urzędnicy państwowi z UE i Japonii, a także przedstawiciele kluczowych spółek z branży, stowarzyszeń przedsiębiorców, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych (NGO) i innych zainteresowanych stron.Więcej informacji:
http://www.eu-japan.eu/global/ccsseminar.html