Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Zimowe warsztaty pt. "Wielopoziomowe modelowanie w naukach politycznych", Barcelona, Hiszpania

Finansowany ze środków unijnych projekt INTUNE ("Zintegrowani i zjednoczeni? W poszukiwaniu obywatelstwa w coraz bliższej Europie) organizuje w dniach od 11 do 14 stycznia 2009 r. w Barcelonie, w Hiszpanii, warsztaty zimowe pt. "Wielopoziomowe modelowanie w naukach politycznyc...

11 Stycznia 2009 - 11 Stycznia 2009
Hiszpania

Finansowany ze środków unijnych projekt INTUNE ("Zintegrowani i zjednoczeni? W poszukiwaniu obywatelstwa w coraz bliższej Europie) organizuje w dniach od 11 do 14 stycznia 2009 r. w Barcelonie, w Hiszpanii, warsztaty zimowe pt. "Wielopoziomowe modelowanie w naukach politycznych".

Warsztaty mają być wprowadzeniem do zagadnień praktycznych związanych z wielopoziomowym modelowaniem, zaliczającym się do rodziny technik statystycznych, które może mieć różnorodne i złożone zastosowania. Jednocześnie, celem warsztatów jest motywowanie młodych naukowców do wspólnej pracy w interdyscyplinarnym środowisku, mając na uwadze zarówno wymiar teoretyczny jak i empiryczny tych dziedzin.

Warsztaty zimowe są skierowane do doktorantów i młodych naukowców zainteresowanych wielopoziomowym modelowaniem. W warsztatach może wziąć udział 30 osób: 20 osób z konsorcjum INTUNE i 10 osób spoza projektu.Więcej informacji:
http://www.intune.it/events/winter-school-in-barcelona/

Aby zgłosić chęć udziału, proszę kontaktować się z:
p. Angela Movileanu
E-mail: movileanu@unisi.it