Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Przesłuchanie w sprawie badania wartości europejskich, Bruksela, Belgia

Grupa Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (EPP-ED) Parlamentu Europejskiego organizuje dnia 11 grudnia w Brukseli, Belgia, przesłuchanie na temat wartości europejskich, tożsamości regionalnej i dialogu interkulturowego.

Przesłuchanie poświęcone jest pierwsz...

11 Grudnia 2008 - 11 Grudnia 2008
Belgia

Grupa Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (EPP-ED) Parlamentu Europejskiego organizuje dnia 11 grudnia w Brukseli, Belgia, przesłuchanie na temat wartości europejskich, tożsamości regionalnej i dialogu interkulturowego.

Przesłuchanie poświęcone jest pierwszej publicznej prezentacji wstępnych wyników Badania Wartości Europejskich (EVS) z roku 2008 - zakrojonego na dużą skalę, międzynarodowego, obserwacyjnego programu badawczo-sondażowego, który ma dać wgląd w idee, przekonania, preferencje, postawy, wartości i opinie obywateli w całej Europie. Po sondażach przeprowadzonych w latach 1981, 1990 i 1999, czwarta fala gromadzenia danych w ramach EVS miała miejsce w roku 2008. Dane zbierano w większości krajów europejskich.

Są one wykorzystywane do celów badawczych, analiz strategicznych oraz działań edukacyjnych. Obraz zmieniających się wartości jest przedmiotem zainteresowania szerokiej publiczności, od socjologów, przez polityków, menedżerów, kościół, przywódców politycznych, związki zawodowe, po każdego Europejczyka.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj

bądź kontaktując się z p. Lambertem Vannistelrooij:
E-mail: lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu