Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Spotkanie konsultacyjne dla użytkowników satelitów Earth Explorer, Lizbona, Portugalia

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) organizuje w dniach 20 i 21 stycznia w Lizbonie, Portugalia, spotkanie konsultacyjne dla użytkowników satelitów Earth Explorer.

Od czasu ogłoszenia zaproszenia do składania propozycji na następne misje podstawowe Earth Explorer w roku 2005,...

20 Stycznia 2009 - 20 Stycznia 2009
Portugalia

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) organizuje w dniach 20 i 21 stycznia w Lizbonie, Portugalia, spotkanie konsultacyjne dla użytkowników satelitów Earth Explorer.

Od czasu ogłoszenia zaproszenia do składania propozycji na następne misje podstawowe Earth Explorer w roku 2005, ESA pracowała nad następną generacją misji kandydujących i obecnie ocenia propozycje na misje podstawowe Earth Explorer.

Ponieważ niezbędnym elementem procesu decyzyjnego jest wkład społeczności naukowej, zaproszono naukowców do wyrażenia swoich opinii na temat misji kandydujących. Następnym krokiem będzie rekomendacja Komitetu Doradczego ds. Nauk o Ziemi kierowana do ESA, które z misji kandydujących wybrać do etapu przygotowania studium wykonalności.Więcej informacji:
http://www.congrex.nl/09c01/