Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sesja kontaktowa projektu SusChem, Bruksela, Belgia

SusChem (Europejska platforma technologiczna zrównoważonej chemii) organizuje dnia 11 grudnia w Brukseli, Belgia, sesję kontaktową nt. Siódmego Programu Ramowego (7PR).

Wydarzenie poświęcone będzie zaproszeniom do składania propozycji projektowych ogłoszonym w temacie "Nanon...

11 Grudnia 2008 - 11 Grudnia 2008
Belgia

SusChem (Europejska platforma technologiczna zrównoważonej chemii) organizuje dnia 11 grudnia w Brukseli, Belgia, sesję kontaktową nt. Siódmego Programu Ramowego (7PR).

Wydarzenie poświęcone będzie zaproszeniom do składania propozycji projektowych ogłoszonym w temacie "Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne" (NMP). Zaprezentowane zostaną także najświeższe informacje o stanie prac w ramach projektu SusChem oraz jego perspektywy na przyszłość. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawią program prac NMP na rok 2009 oraz zarys programu na rok 2010.

Wśród konkretnych tematów zaproszeń ogłaszanych w ramach NMP 7PR, które będą omawiane, znajdą się następujące:
- materiały tlenkowe do zastosowań elektronicznych;
- lekkie i wysokowydajne kompozyty;
- innowacyjne ścieżki w zrównoważonej produkcji chemicznej;
- opracowywanie systemów nanotechnologicznych do diagnostyki molekularnej i obrazowania;
- obniżanie wpływu środowiskowego branży energochłonnych;
- nanobiotechnologia: stosowanie reguł obowiązujących w naukach przyrodniczych w nowych nanobiotechnologicznych mechanizmach, procesach, urządzeniach i/lub systemach;
- nanotechnologia w produkcji energii z użyciem technologii fotowoltaicznych;
- fabryka molekularna: wytwarzanie przedmiotów o przewidywalnych i sterowalnych właściwościach;
- materiały o nanostrukturze na bazie grafenu;
- żele biomimetyczne i polimery do naprawy tkanki;
- nowatorskie membrany do technologii wodnych;
- nowe materiały kompozytowe na bazie biomasy i ich przetwarzanie;
- najlepsze praktyki zmierzające do usunięcia barier stawianych wobec komercjalizacji badań nanotechnologicznych;
- scenariusze naświetlania nanocząstkami.

Sesja kierowana jest do przedstawicieli przedsiębiorstw europejskich, uczelni wyższych oraz ośrodków technologicznych i badawczych aktywnie działających w branży chemicznej i związanych z nią dziedzinach materiałoznawstwa, a także do koordynatorów projektów 7PR i innych sieci bądź platform badawczo-rozwojowych (B&R).Więcej informacji:
http://www.suschem.org/content.php

Rejestracji można dokonać na witrynie:
http://registration.suschem.org/