Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. między- i transdyscyplinarnych badań w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów, Lipsk, Niemcy

W dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2009 r. odbędą się w Lipsku, w Niemczech, warsztaty nt. między- i transdyscyplinarnych badań w zakresie zrównoważonego wykorzystywania zasobów.

Warsztaty, na które złożą się wykłady, grupy robocze i seminaria, mają na celu promowanie debat...

30 Stycznia 2009 - 30 Stycznia 2009
Niemcy

W dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2009 r. odbędą się w Lipsku, w Niemczech, warsztaty nt. między- i transdyscyplinarnych badań w zakresie zrównoważonego wykorzystywania zasobów.

Warsztaty, na które złożą się wykłady, grupy robocze i seminaria, mają na celu promowanie debaty o najistotniejszych elementach efektywnych badań między- i transdyscyplinarnych oraz poznawanie odpowiednich narzędzi i metod zarządzania nimi. Za podstawę posłuży podejście teoretyczne ilustrowane przykładami i studiami przypadku z badań w dziedzinie zrównoważonego korzystania z zasobów.

Wykłady obejmą następujące tematy:
- "Podstawy i kryteria badań transdyscyplinarnych";
- "Nauka i polityka w badaniach transdyscyplinarnych";
- "Transdyscyplinarne badania w teorii i praktyce - studia przypadku z badań nad społeczno-ekonomiczną różnorodnością biologiczną."

Warsztaty są otwarte dla 40 początkujących naukowców (np. zaawansowanych doktorantów lub doktorów) i starszych naukowców oraz członków organizacji rozwojowych, działających w sektorze zrównoważonego wykorzystania zasobów.Więcej informacji:
http://www.ufz.de/index.php?en=17271